Sad miejsko wiejski

Kolejny projekt na odtworzenie „starego” sadu z zadrzewieniem spoza rejestru sadowniczego połączony z hotelem dla pszczół oraz mini skwerkiem dla ludności lokalnej. Sad będzie ogólnodostępny. Każdy będzie mógł korzystać z owoców. Sad ma powstać w wyniku inicjatywy mieszkańców.
inicjatywa