Akt notarialny, darowizna, koszty darowizny

🙂
Z dokumentami od geodety dot. podziału działki, udałam się do notariusza . Tam potrzebne były dodatkowo dowody osobiste, nipy, a także WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW pozostałych działek należących do darczyńcy (tj. ojca ),  koszt  wypisu 4 działek to 30 zł, które uiściłam w kasie powiatu. Zostawiłam u notariusza co trzeba i umówiłam się na termin.
U notariusza  musiałam jeszcze określić wartość nieruchomości, a więc ustaliłam ją  pi razy oko, cena ziemi  rolnej w tym przypadku IV grupy chodzi u nas około 18 tys. zł za hektar (ale wyższych klas żyzności) , więc tu proporcjonalnie za działkę było by ok. 4 500 zł, a do tego budynek gospodarczy. Stąd oszacowałam całość na 10 000 zł. Jeżeli urząd skarbowy uzna, że za mało, wówczas powinna wystarczyć nota korygująca.W pierwszej grupie podatkowej czyli, z pierwszej linii pokrewieństwa, nie płacę podatku jakem córka obdarowana przez ojca.
Koszty:
270 zł opłaty sądowej
360 zł wynagrodzenie notariusza wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r.Dz.U.Nr 148 poz.1564 z późniejszymi zmianami w zależności od podanej kwoty nieruchomości (link do opisu jak to się wylicza)
82,80 zł podatek VAT wg stawki już 23 %
Razem: 712 zł + 18 zł opłaty notarialnej +110 zł pobrane, ale nie wiem za co, pani notariusz mówiła, a ja oczywiście nie pamiętam, a nie jest to wyszczególnione w akcie.
Całkowity koszt darowizny:
840 zł +30 zł za wypis z rejestru gruntów.

Do tego księgę wieczystą na wydzieloną działkę zakłada mi sąd, ja nie muszę nigdzie się udawać, ani do urzędu skarbowego, ani do gminy, ani do ksiąg wieczystych. Powiadomienie z sądu przyjdzie pocztą.