Wytyczenie działki

W naszym przypadku jest to stodoła wraz z przynależącym do niej sadem po linii prostej od drogi powiatowej do drogi gminnej (która to droga istnieje tylko na mapie).

Darowizna będzie od ojca.

Pierwsze co musieliśmy zrobić, to zlecić geodecie wytyczenie działki – Cena: 2000 zł.

Co trzeba sprawdzić przed?

W Urzędzie Gminy czy istnieje mapa zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli nie (a nie ma takiego planu na naszej wsi), już po przepisie trzeba wystąpić do Gminy i usadowionego w niej wydziału technicznego wraz z geodezją o wniosek wydania warunków pod zabudowę.

http://www.gryfow.pl/pliki/download/wniosek_o_ustalenie_warunkow_zabudowy.pdf

Potem należy udać się do Powiatowego Wydziału Geodezji po mapy:

  • mapę zasadniczą 1:500
  • sytuacyjno wysokościową 1:500
  • około 5 sztuk map ewidencji gruntów do celów opiniodawczych
  • oraz wypis z rejestru gruntów

Koszt pobrania tych dokumentów to ok. 80 zł.

Pierwsza będzie potrzebna do wniosku. 5 sztuk do wodociągów i oczyszczalni, elektrowni, zakładu utylizacji ścieków do wydania przez nich warunków podłączenia prądu, wody, sposobu oczyszczania ścieków, a także pozbywania się śmieci, oraz wydziału dróg powiatowych o prawo zrobienia podjazdu.

Wniosek do Gminy o wydanie warunków pod zabudowę musi być jednak już na mnie, nie ojca. Dlatego najpierw geodeta wytyczy działkę, potem do notariusza i w akcie darowizny przepis stodoły, następnie wniosek do gminy.

Jesteśmy na etapie oczekiwania na pracę geodety, ma jeszcze 2 miesiące. Przyjął zaliczkę w kwocie 700 zł, reszta po wykonaniu pracy. Potem wniosek i kolejne 3 miesiące czekania. Jak wydadzą warunki pod zabudowę wówczas dopiero udamy się do architekta. Ze wstępnej rozmowy z architektem wynikło, że będzie potrzebna mapa do celów projektowych (koszt 1000 zł u geodety). I dopiero z tą mapą należy udać się do architekta po właściwy projekt.